Webshop

Croatia osiguranje d.d. posluje društveno odgovorno i brine o zaštiti osobnih podataka. Molimo prije sklapanja ugovora o osiguranju pažljivo pročitajte Informaciju o zaštiti osobnih podataka i upoznajte se s načinom njihove obrade i vašim pravima.