Dopunsko zdravstveno osiguranje

[SNAŽNI DANI do 30.4.] Uz Dopunsko osiguranje na poklon dobivate FIT paket pretraga koji obuhvaća specijalistički pregled, dijagnostičku obradu i laboratorijske pretrage kod svih ugovornih partnera Croatia osiguranja. Saznajte više

Osnovni podaci

NAPOMENA: Osigurati se mogu samo osobe od 18 do 65 godina.

Datum rođenje osobe koju želite osigurati

Početak osiguranja

Početak osiguranja

Osiguranje počinje u 24:00 sata onog dana koji je označen kao početak osiguranja i prestaje u 24:00 sata onog dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja.

Prikazuju se dokumenti samo za odabrane proizvode